meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
De nieuwste kerstmusicals vind je op Musical op School
Welke musical kies jij?
(Advertentie voor leraar of ouder)

Wil je nog eens terugkijken ? 


H I E R kan dat !

1. Om te kunnen bewegen heb je veel ..... nodig.
(Advertentie voor leraar of ouder)
2. Dat krijg je door goed te ........
3. Wat bedoelen ze met het woord : energieomzetting ?
De nieuwste kerstmusicals vind je op Musical op School
Welke musical kies jij?
(Advertentie voor leraar of ouder)
4. Wanneer je aan het springen of (voet)ballen bent, wordt jouw energie omgezet in ...
5. Waarom nemen hoog- en verspringers (en anderen) een aanloop ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
6. Hoe minder energie je afgeeft aan iets anders, hoe ...... de beweging !
7. Wat gebeurt er met de energie die je wel krijgt, maar niet gebruikt ? Bijvoorbeeld wanneer je weinig beweegt.
8. Welke van de volgende antwoorden is G E E N energiebron ?
9. Hoewel we zeggen dat er meerdere energiebronnen zijn, is er eigenlijk één hoofdbron, namelijk ..
10. Licht maken kun je N I E T (zelf) met
11. Wat is een fossiele brandstof ?
12. Welk van de volgende energiebronnen is G E E N fossiele brandstof ?
13. (Zonne-)energie wordt uiteindelijk omgezet in
14. Elektriciteit gebruik je voor het krijgen van licht, warmte(koelte) en beweging. Waar komt die elektriciteit vandaan ?
15. Hier had nog een vraag over een gloeilamp kunnen staan, maar die worden nauwelijks nog verkocht. Ze gebruiken teveel energie. Dat komt omdat ze ..
(Advertentie voor leraar of ouder)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
16. Hoe ontstaat geluid ?
17. Maak de zin af : Hoe sneller de trillingen, hoe ....
18. Maak de zin af : Hoe harder het geluid, hoe .......
19. Geluidsgolven en watergolven lijken op elkaar. Wat is een verschil ?
20. Welke zin klopt ?
21. Geluid wordt gemakkelijk weerkaatst door ....
22. Mensen (en dieren) praten, grommen, gillen e.d. met behulp van hun ....
23. Wat doet je oorschelp ? (Dat ding aan de buitenkant van je hoofd)
24. Welk deel van het oor zorgt ervoor dat de geluidsgolven weer worden omgezet in trillingen ?
25. Vul de goed woorden in : De trillingen gaan via de ..... naar de ....., die het geluid "vertalen".
Waarom is het gevaarlijk lang naar heel hard geluid te luisteren ?
Waarvoor kan de terugkaatsing van geluid (echo) N I E T gebruikt worden ?