meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

Wil je het nog eens nakijken, klik dan   H I E R 

 

Edelhert in zijn leefomgeving
Wat wordt bedoeld met de "leefomgeving" van een dier ?
Eten en gegeten worden is heel normaal in de natuur. Hoe noemen wij dat ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Mineralen zijn belangrijke voedingsstoffen in de natuur. Hoe komen die er ?
Wat wordt bedoeld met een "kringloop van voedsel"
micro-organismen
(Advertentie voor leraar of ouder)
In de zee leven ook héél kleine plantjes en dieren. Hoe heten die ?
Wat heeft een plant nodig om te kunnen groeien ?
Fotosynthese (met een moeilijk woord !)
In welk deel van de plant worden suikers gemaakt ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hoe komt een roofvogel aan suikers ?
Wat zit er in de lucht dat een plant nodig heeft om voedsel en zuurstof te maken ?
Hoe kunnen mineralen in een plant of boom komen ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Wat is een "ecoduct" ?
Welk van de roofdieren die vroeger in Nederland voorkwamen, lijkt langzaam weer terug te keren ?
Wat is een voedselweb ?
Wat gebeurt er wanneer de mens gif gebruikt tegen bijvoorbeeld insecten ?
Waarom zijn schadelijke stoffen in de zee ook gevaarlijk voor de mens ?
Hoe proberen we de weinige natuur die we nog hebben te beschermen ?