meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Wil je het nog eens nakijken, klik dan H I E R

 

 

Wil je meer weten over energie ? Klik dan H I E R 

De hoeveelheid elektriciteit die een apparaat verbruikt, wordt aangegeven in ....
Om iets in beweging te krijgen heb je ...... nodig
(Advertentie)
Fossiele brandstoffen
Fossiele energie is energie opgewekt met ....
Waarom is het gebruik van fossiele brandstoffen niet handig ?
(Advertentie)
Energie besparen door naar het etiket te kijken dat bij een elektrisch apparaat hoort.
Hoe kun je op energie besparen ?
(Advertentie)
Wat is de oudste vorm van energie ?
Wat zijn "duurzame energiebronnen" ?
Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn ....
Waarom is het gebruik van zonne-energie heel handig ?
Windmolens
Windmolens hebben voor- en nadelen. Wat zijn de nadelen ?
Kernenergie heeft ook voor- en nadelen. Wat zijn de nadelen ?
(Advertentie)
(Advertentie)
Welke landen in het Midden-Oosten hebben grote olievoorraden ?
In welke Afrikaanse landen vinden ze (nog) veel olie en gas ?
In Afrikaanse landen waar geen olie, gas of steenkool is, wordt hout gebruikt als energiebron. Wat is daarvan het gevolg ?