meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Welke Nederlandse kolonie werd een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk ?
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er weer een soort oorlog. Hoe werd die genoemd ?
Welke twee partijen stonden in die "oorlog" tegenover elkaar ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Welk land werd in die oorlog in een westelijk en oostelijk deel verdeeld ?
In welk jaar kwam een einde aan die oorlog ? ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Nederlandse militairen werden naar Bosnië gestuurd om mensen te beschermen. Waar ging dat erg mis ?
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)