meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Wil je het nog eens nakijken, klik dan  H I E R

 

Wil je méér weten over het leven in de stad, klik dán  H I E R 

1. Dit thema gaat over de tijd van steden en staten. Over welke tijdsperiode hebben we het dan ?
Karel de grote
2. Waar woonde Karel de Grote ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
3. Omdat zijn rijk te groot was om alleen te besturen stelde Karel nieuwe bestuurders aan. Hoe werden die genoemd ?
3a. Vul aan : De controleurs van de koning .....
4. Na de dood van Karel werd zijn rijk verdeeld, maar daar kwam ruzie van. Wie maakten daar gebruik van ?
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
5. De nieuwe bestuurders verdeelden hun land in weer kleinere stukken. Wie waren daar de baas ?
6. Nadat het weer wat rustiger geworden was, gingen de mensen meer en meer naar ...
Het bewerken van het land werd gelukkig wat gemakkelijker door .....
7. Wanneer je een bepaalde ambacht wilde hebben, moest je eerst lid worden van een ....
(Advertentie voor leraar of ouder)
8. Je kon niet zomaar lid worden bij een bepaalde ambachtsgroep. Je moest ...
8a. Wat deden de gilden N I E T ?
Een openbare bestraffing
9. Wie waren de baas in de stad vóórdat er stadsrechten waren ?
Stadsrechten
10. Wat zijn stadsrechten ?
Heksenverbranding
11. Wat was een heks volgens de mensen in die tijd in ieder geval NIET ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)
12. Zet in volgorde van minst belangrijk naar belangrijkst
13. Christenen in die tijd waren ...
Middeleeuwse kerk
14. Waarom waren kerken altijd hoog ?
Kathedraal
15. Door een nieuwe bouwtechniek konden kathedralen hoger en lichter worden. Wat was dat voor techniek ?
16. Wat voor soort versieringen werden in/aan een kerk of kathedraal aangebracht ?