meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

Wil je het nog eens nakijken, klik dan   H I E R 

 

En als je veel meer over deze tijd wilt weten, klik dan H I E R

 

1. "De Franse tijd" hoort bij .......
2. De Franse tijd duurde van ....
(Advertentie voor leraar of ouder)
3. Welke landen werden machtiger dan Nederland ?
4. Sommige regenten waren corrupt. Wat betekent dat ?
Markies de Canteclaer van Barneveldt
5. Waarom noemen we deze tijd de Franse tijd ?
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
6. Wat is etiquette ?
7. Wat deden de regenten en de kinderen zoal in hun buitenhuis ?
8. Wie had de meeste macht ? (van de meeste tot het minst)
(Advertentie voor leraar of ouder)
9. Hoe heetten de tegenstanders van de stadhouder ?
10. Hoe maakten de mensen in die tijd "reclame" voor hun ideeën ?
11. Wat wilden de Oranjegezinden ?
Drukte op de brug bij Goejanverwellesluis.
12. Waarom kwam een groot Pruisisch leger de stadhouder te hulp ?
Bestorming van de Bastille [bastieje] in Parijs
13. De burgers in Frankrijk zorgden voor meer vrijheid , gelijkheid en broederschap. Hoe wordt deze overgang genoemd ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Waar is dat feestje ....
14. Waarom werd Nederland na 1795 de Bataafse Republiek ?
15. In de Bataafse Republiek veranderde veel, zoals ...
Officieel onze eerste koning. Maar hoe heette hij ?
16. Wie werd in 1806 onze eerste koning ?
De gevolgen van een ontploft schip in Leiden.
17. Waarom was Napoleon heel boos op onze koning ?
18. Wat gebeurde er nadat Napoleon de koning had ontslagen ?