meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
De nieuwste kerstmusicals vind je op Musical op School
Welke musical kies jij?
(Advertentie voor leraar of ouder)

Wil je het nog eens nakijken, klik dan  H I E R

 

Wil je méér weten over het christendom, klik dan  H I E R 

Monniken en ridders
1. Dit thema speelt zich af in de tijd van "monniken en ridders". Van wanneer tot wanneer was dat ?
(Advertentie voor leraar of ouder)
2. Het Romeinse Rijk was verdeeld in een westelijk en een oostelijk deel. Rome was de ene hoofdstad. Welke was de andere ?
3. Tegen het einde van het Romeinse Rijk vochten de Romeinen (vaak) tegen elkaar. Waarom ?
4. Het Romeinse Rijk werd steeds minder machtig en vervolgens trokken volken van de ene plaats naar de andere. Hoe wordt dit genoemd ?
De nieuwste kerstmusicals vind je op Musical op School
Welke musical kies jij?
(Advertentie voor leraar of ouder)
5. Een erg roofzuchtig volk uit die tijd waren de ....
Brrr, je wordt alleen al bang van zijn manier van kijken. Zouden er echte beeltenissen van hem zijn gemaakt, of zouden wij dat er van gemaakt hebben ?
6. De bekendste leider van dat volk heette ...
7. Maak de zin af : Toen de laatste keizer was vermoord, .........
(Advertentie voor leraar of ouder)
8. Nadat de Romeinen hun macht hadden verloren, kwam er rond het jaar 500 een nieuwe machthebber. Welk volk was dat ?
9. Hun beroemdste koning werd ..
10. Welke koning werd (samen met anderen) christen
11. Hoe beloonde de paus Karel de Grote, nadat die hem en zijn voorganger een paar had gered ?
12. Om goed christen te blijven was best moeilijk. Daarom trokken mensen zich terug ...
13. Mannen en vrouwen, die zich terugtrokken om een zo goed mogelijk christelijk leven te leiden werden ...
14. Wanneer je niet in de christelijke God geloofde, was je ...
KOUD !!!
15. Hoe werd je christen ?
16. Twee in Nederland bekend geworden monniken zijn ...
(Advertentie voor leraar of ouder)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
17. Welk van de volgende woorden hoort NIET in het (klooster)rijtje thuis ?
Echt monnikenwerk
18. Waarom waren de monniken zo belangrijk voor de geschiedenis ?
Van wie ook weer ?
19. Hoe heette de monnik die gedragsregels opstelde waaraan monniken zich moesten houden ?
20. Het leven in een klooster .....