meester Henk - OEFENEN MAAR
 
(Advertentie)

Wil je nog eens terugkijken ? 


H I E R kan dat !

1. Om te kunnen bewegen heb je veel ..... nodig.
2. Dat krijg je door goed te ........
3. Wat bedoelen ze met het woord : energieomzetting ?
4. Wanneer je aan het springen of (voet)ballen bent, wordt jouw energie omgezet in ...
5. Waarom nemen hoog- en verspringers (en anderen) een aanloop ?
6. Hoe minder energie je afgeeft aan iets anders, hoe ...... de beweging !
7. Wat gebeurt er met de energie die je wel krijgt, maar niet gebruikt ? Bijvoorbeeld wanneer je weinig beweegt.
8. Welke van de volgende antwoorden is G E E N energiebron ?
9. Hoewel we zeggen dat er meerdere energiebronnen zijn, is er eigenlijk één hoofdbron, namelijk ..
10. Licht maken kun je N I E T (zelf) met
11. Wat is een fossiele brandstof ?
12. Welk van de volgende energiebronnen is G E E N fossiele brandstof ?
13. (Zonne-)energie wordt uiteindelijk omgezet in
14. Elektriciteit gebruik je voor het krijgen van licht, warmte(koelte) en beweging. Waar komt die elektriciteit vandaan ?
15. Hier had nog een vraag over een gloeilamp kunnen staan, maar die worden nauwelijks nog verkocht. Ze gebruiken teveel energie. Dat komt omdat ze ..
(Advertentie)
16. Hoe ontstaat geluid ?
17. Maak de zin af : Hoe sneller de trillingen, hoe ....
18. Maak de zin af : Hoe harder het geluid, hoe .......
19. Geluidsgolven en watergolven lijken op elkaar. Wat is een verschil ?
20. Welke zin klopt ?
21. Geluid wordt gemakkelijk weerkaatst door ....
22. Mensen (en dieren) praten, grommen, gillen e.d. met behulp van hun ....
23. Wat doet je oorschelp ? (Dat ding aan de buitenkant van je hoofd)
24. Welk deel van het oor zorgt ervoor dat de geluidsgolven weer worden omgezet in trillingen ?
25. Vul de goed woorden in : De trillingen gaan via de ..... naar de ....., die het geluid "vertalen".
Waarom is het gevaarlijk lang naar heel hard geluid te luisteren ?
Waarvoor kan de terugkaatsing van geluid (echo) N I E T gebruikt worden ?